CỔ ĐÔNG LỚN

STT

Tên cổ đông

Loại cổ đông

Phạm vi

Số cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)

Tính đến ngày

1
JADE LABS PTE.LTD
Organization
Quốc Tế
3,315,000
24.28
23/01/2024
2
Mr. Vuong Le Vinh Nhan
Cá nhân
Việt Nam
2,145,340
15.72
23/01/2024
3
Công ty TNHH Công Nghệ Y Tế METACARE
Organization
Việt Nam
1,437,500
10.53
23/01/2024
4
Đỗ Văn Tuấn
Cá nhân
Việt Nam
906.500
6.64
26/01/2024
5
Công ty Cổ phần Livetrade
Organization
Việt Nam
742,000
5.43
23/01/2024

Directions

Chat Zalo

Facebook