DECENTRALIZED BUSINESS MODEL!

DECENTRALIZED BUSINESS MODEL!

Các mô hình ứng dụng Blockchain có thể được phân chia theo các cấp độ: 1.0 Crypto Currency, 2.0 Smart Contract, 3.0 Decentralized App và 4.0 Decentralized Business Model.

Decentralized Business Model là sự kết hợp của các mô hình 1,2,3 và thêm một thành phần quan trọng là Decentralized Payment. Revenue Share Smart Contract (RSSC) chính là một ví dụ điển hình của Decentralized Payment.

RSSC trên nền tảng Blockchain giải quyết được vấn đề gì?

  1. Thay thế giải pháp thanh toán hiện nay là Centralized (các Ngân hàng, tổ chức thẻ, các công ty thanh toán) trong một số mô hình kinh doanh. Lúc đó tiền Fiat chỉ sử dụng trên các sàn giao dịch để chuyển đổi.
  2. Tự động hoá hoàn toàn việc thanh toán và chia sẻ doanh thu cho các mô hình chia sẻ doanh thu như (Uber, AirBnB, Google Play, Apple Store) là tiền về một đơn vị tập trung sau đó tiến hành các thủ tục thanh toán.
  3. RSSC có thể sử dụng đơn giản cho bất kỳ ai, chỉ việc cài đặt vài thông số và sau đó đưa lên Blockchain là có thể tạo ra một chương trình chia sẻ doanh thu. Đặc biệt là các chương trình Affiliate và hệ thống các cộng tác viên, đại lý.

Bên cạnh một hệ thống Decentralized Payment, một Decentralized Business Model cần thêm 1 số thành phần nữa như Decentralized Exchange tự động hoá việc chuyển đổi các loại tiền tệ, Decentralized Ledger để minh bạch hoá doanh thu …

Một trong các mô hình có thể chuyển đổi từ Centralized sang Decentralized là Platform và Social. Bởi vì hai mô hình này bản chất là sử dụng nguồn lực phi tập trung ví dụ như Social Network (nội dung đóng góp từ cộng đồng như Facebook, Youtube) và  Platform (dịch vụ cung cấp bởi bên thứ ba như Uber/AirBnB). Với sự hỗ trợ và ứng dụng Blockchain giúp giải quyết bài toán con gà quả trứng:

  1. Vốn do cộng đồng tham gia thay vì chỉ một vài nhà đầu tư, đặc biệt từ nhà đầu tư cá nhân trên khắp thế giới.
  2. Hạ tầng đóng góp bởi cộng đồng tham gia.
  3. Sử dụng chính tài sản nội tại (tokens) để phát triển người dùng mà không phải đốt tiền trước kiếm lời sau.
  4. Sử dụng cơ chế tự động hoá phân chia doanh thu để phân chia cho tất cả các thành phần tham gia đóng góp giá trị (1,2,3)
  5. Thừa kế các nền tảng công nghệ và trí tuệ trên toàn thế giới vì tất cả các dự án Blockchain đều Opensource. Đây là cơ hội ngang nhau cho tất cả mọi người, bất kỳ đâu trên thế giới.