Liên hệ


Địa chỉ công ty

Tầng 12, 14 Tòa nhà Hàn Việt,
203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội


Công ty cổ phần đầu tư HVA

Email: contact@hva.group

Điện thoại: 0987 55 77 84

Company address

Floor 12, 14 Han Viet Building,
203 Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi


Công ty cổ phần đầu tư HVA

Email: contact@hva.group

Phone: 0987 55 77 84