Liên hệ


  Địa chỉ công ty

  81, Nguyễn Hiền,
  An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ


  Công ty cổ phần đầu tư HVA

  Email: contact@hva.group

  Điện thoại: 02923.826.688

  Company address

  81, Nguyễn Hiền,
  An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ


  Công ty cổ phần đầu tư HVA

  Email: contact@hva.group

  Phone: 02923.826.688