Công ty Cổ phần Đầu tư HVA công bố BCTC quý IV năm 2019