Công bố thông tin việc HVA trở thành cổ đông chiến lược của Trustdex global và DAMH

Công bố thông tin việc HVA trở thành cổ đông chiến lược của Trustdex global và DAMH

–        HVA đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với ETRUST NETWORK, theo đó HVA sẽ cùng đầu tư cổ phần điện tử TDC của nền tảng trustdex.io, số lượng đầu tư là 5 triệu TDC, giá 0,2 usd/TDC, tương đương với giá trị 1 triệu USD. Số lượng TDC này dự kiến sẽ bán lại khi TDC được phép giao dịch vào tháng 6/2019.

–        HVA sẽ thực hiện chào mua 30% cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Công ty cổ phần Quản lý Tài sản số (DAMH) theo hình thức thỏa thuận. Cổ đông của DAMH sẽ thực hiện giao dịch theo phương thức và giá cả thỏa thuận trên hệ thống hva.group

HVA-Cbtt-hop-tac_SSC_Da-ky

HVA-CBTT-hop-tac_HNX_Da-ky