Công bố thông tin về việc giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư HVA tăng trần 10 phiên liên lục.

Công bố thông tin về việc giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư HVA tăng trần 10 phiên liên lục.

Kính gửi quý cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA xin giải trình về việc giá cổ phiếu HVA tăng trần 10 phiên liên tục như sau:

File công bố thông tin : Công văn giải trình HVA