Công bố thông tin về thị trường tài sản số

Công bố thông tin về thị trường tài sản số

Kính gửi quý cổ đông !

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, CTCP Đầu tư HVA tiếp tục nghiên cứu và tham mưu Chính phủ về việc phát triển công nghệ blockchain và thị trường tài sản số ở Việt Nam.

Công ty đã phối hợp với Tiến sĩ Nguyễn Khánh Toàn cùng nhóm chuyên gia làm rõ và định nghĩa các khái niệm liên quan đến blockchain, Cryptocurrency.

Bên cạnh đó, công ty cũng đề xuất thêm mô hình vận hành thị trường giao dịch tài sản số trong đó UBCKNN là cơ quan quản lý và giám sát.

Dựa trên những phân tích đó, công ty nêu ra những lợi ích cụ thể vô cùng to lớn khi quốc gia xây dựng và phát triển được công nghệ blockchain ứng dụng vào cuộc sống, đặc biệt là thị trường vốn.

Công ty xin được gửi công văn lần 6 về blockchain và thị trường tài sản số tới Quý nhà đầu tư, cổ đông cùng các cơ quan báo chí để hiểu sâu hơn và đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời gian tới.

Trân trọng !

File tài liệu đính kèm: Công văn HVA..