Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT

Ngày 05 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng quản trị quý 01/2018. Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung:

  1. Thông qua kế hoạch triển khai dự án “Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain”

Theo đó, HVA đã chính thức triển khai gọi vốn đợt pre-sale 1 cho dự án trên cổng thông tin khởi nghiệp và gọi vốn cộng đồng FundGo (http://fundgo.vn) từ ngày 1/1 – 31/1/2018. Nền tảng cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain của HVA không giới hạn phạm vi địa lý và hình thái cho vay nhưng áp dụng theo từng giai đoạn, đảm bảo tính pháp lý.

Đồng thời, Hội đồng quản trị đã thông qua phương án trình ĐHCĐ thường niên 2018 về kế hoạch gọi vốn tiếp theo và thực hiện hoán đổi cổ phần đối với các khoản góp vốn vào dự án nếu đến hết năm 2019 chưa thực hiện xong ICO. HVA đang làm việc với đơn vị tư vấn để thực hiện ICO quốc tế trong trường hợp chưa đủ điều kiện ICO từ trong nước. ICO quốc tế thành công sẽ đem về ngoại tệ cho đất nước, chúng tôi cho rằng hoạt động này rất cần được Nhà nước khuyến khích, tạo hành lanh pháp lý để thực hiện đặc biệt đối với các dự án có nhiều lợi ích cho xã hội như HVA đưa ra.

Về FundGo, đây là một nền tảng gọi vốn cộng đồng được ra đời trên cơ sở hưởng ứng “Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ ngày 18/05/2016 với sứ mệnh giúp đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, khơi thông dòng vốn cho các dự án startup. Khi đi vào hoạt động, HVA mong muốn có nhiều dự án khởi nghiệp được đưa lên gọi vốn trên FundGo và HVA đã tiên phong đưa dự án startup về blockchain để gọi vốn. Ngoài ra, HVA cũng sẽ tham gia với vai trò đầu tư cho các dự án startup trên FundGo.

  1. Thông qua phương án phát hành hiện hữu triển khai dự án “Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain” và trả cổ tức

Việc ICO quốc tế thực hiện dự án “Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain” cần nguồn lực lớn để triển khai. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã thông qua phương án phát hành hiện hữu để triển khai thực hiện dự án với quy mô 18.8 tỉ VNĐ là một kênh huy động nội lực để đảm bảo dự án thành công.

HĐQT cũng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2017 số 3007/2017/HVA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/07/2017.

  1. Triển khai nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain vào trái phiếu doanh nghiệp

Theo đó, HVA sẽ triển khai nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain vào trái phiếu doanh nghiệp gắn với xếp hạng tín nhiệm nhằm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, góp phần vào khơi thông dòng vốn cho các doanh nghiệp trong nước.

  1. Tiếp tục tìm kiếm đối tác M&A

Hiện HVA vẫn đang là doanh nghiệp có quy mô nhỏ, nhằm mục tiêu phát triển quy mô doanh nghiệp, HVA luôn tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư, mua bán và sáp nhập để tăng quy mô hoạt động, trong đó tập trung ưu tiên vào lĩnh vực chủ đạo là Fintech.

  1. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Sơn và Ông Nguyễn Bảo Quốc

Hiện HVA đã thay đổi chuyển đổi ngành nghề kinh doanh sang đầu tư và tư vấn tài chính. Để phù hợp với mô hình và định hướng hoạt động mới của HVA, Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Sơn và Ông Nguyễn Bảo Quốc. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tìm kiếm thành viên mới tham gia vào Hội đồng quản trị nhằm tăng cường nguồn lực và phù hợp với định hướng chiến lược mới của Công ty.

File đính kèm: Công bố thông tin