Công bố thông tin HVA đủ điều kiện được giao dịch ký quỹ

Công bố thông tin HVA đủ điều kiện được giao dịch ký quỹ

Căn cứ vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ trong quý I/2018, do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố ngày 05/01/2018. HVA không nằm trong danh sách này. Công ty công bố với quý cổ đông và các nhà đầu tư được biết. Trân trọng cám ơn !

File công bố thông tin: công bố thông tin 18.01.2018..