Công bố thông tin golive website IZIChain

Công bố thông tin golive website IZIChain

Sau thời gian HVA chuyển giao các dự án liên quan đến blockchain, thị trường tài sản số sang CTCP Công nghệ Hypernet theo Nghị quyết HĐQT.

Hôm nay, ngày 28/8/2018, team IZIChain chính thức đưa website mới vào hoạt động tại http://izichain.network.

Website với các tiêu chí như: giao diện thân thiện, tối ưu hoá cho mobile, nội dung chi tiết … website IZIChain sẽ trở thành kênh thông tin chính giới thiệu về dự án và các tin tức mới cập nhật …

Sau hôm nay, chúng tôi sẽ tiến hành triển khai giai đoạn 2 với nhiều tính năng nhằm phục vụ huy động vốn tại trong nước từ 01-20/9/2018 và huy động vốn tại thị trường quốc tế vào cuối tháng 09/2018.

Với tiến độ nhanh chóng và kiến thức chuyên sâu về blockchain của team, việc xây dựng IZIChain, một công nghệ blockchain nền tảng của người Việt Nam sẽ sớm xuất hiện.

Các ứng dụng của IZIChain có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống trong đó ứng dụng vào thị trường tài chính thông qua thị trường tài sản số sẽ được tập trung ưu tiên.

Rất cảm ơn các nhà đầu tư đã ủng hộ và đồng hành với dự án.