Chính sách đại lý

Chương trình đại lý HVA

Chính sách dành cho Đại lý Phân phối Trái phiếu Blockchain HVA.

Được hỗ trợ đầy đủ thông tin

Không giới hạn tham gia

Quy trình đơn giản, nhanh chóng

Chính sách hoa hồng hấp dẫn

Điều kiện
Trở thành đại lý

  • Công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
  • Cá nhân / công ty có đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất theo quy định.
  • Cổ đông công ty cổ phần đầu tư HVA.

Chính sách hoa hồng

Cực hấp dẫn – Chi trả ngay

  • Dành cho Broker: 2%
  • Dành cho Master Broker(Trưởng nhóm): 1%

     

Theo doanh thu

Doanh thu phân phối (VNĐ)
Thưởng (VNĐ)

Đạt 1.000.000.0000 

5.000.000 

Đạt 2.000.000.000

12.000.000

Đạt 5.000.000.000

40.000.000

Đạt 10.000.000.000

100.000.000

* Nhóm Broker phải từ 6 thành viên trở lên.
* Chương trình có thể thay đổi không được báo trước tuỳ theo quy định công ty.

Đăng ký đại lý