Báo cáo quản trị năm 2017

Báo cáo quản trị năm 2017

Kính gửi quý cổ đông, Công ty kính gửi báo cáo quản trị năm 2017 tới quý cổ đông. Trân trọng cám ơn !

File Báo cáo quản trị năm 2017: BCQT năm 2017…