Bà Ngô Thị Thảo – Người được ủy quyền công bố thông tin đăng ký bán 80.000 cổ phiếu HVA

Bà Ngô Thị Thảo – Người được ủy quyền công bố thông tin đăng ký bán 80.000 cổ phiếu HVA

Nội dung tin:

–         Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 83.421 cổ phiếu.

–         Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 80.000 cổ phiếu.

–         Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 3.421 cổ phiếu.

–         Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và Khớp lệnh

–         Thời gian dự kiến giao dịch: 31/05/2019 đến ngày 30/06/2019.

–         Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

CV-dang-ky-ban_Ngo-Thi-Thao_Da-ky